Undang-undang Islam di Malaysia : prinsip dan amalan / editor Ahmad Hidayat Buang

Undang-undang Islam di Malaysia : prinsip dan amalan / editor Ahmad Hidayat Buang -- Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya, 2007 -- ©2007

ix, 440 pages

ISBN:  9789831004340 (pbk.)

Includes bibliographies and index 

1. Islamic law -- Malaysia  2. Law -- Malaysia 

I. Ahmad Hidayat Buang, editor 

KBP / BP144U54 2007