SEWAAN LOKER PER SEMESTER

Semester Lazim

Semester Pendek

Deposit

RM 30.00

Deposit

RM 20.00

Caj sewaan

RM 10.00

Caj sewaan

RM 5.00

Wang di kembalikan

RM 20.00

Wang di kembalikan

RM 15.00

 *Pengguna perlu memyerahkan wang deposit sahaja, kemudian petugas akan menolak wang caj sewaan melalui wang deposit.

 

           1.   Deposit tidak akan dikembalikan sekiranya kunci tidak dipulangkan mengikut tempoh yang ditetapkan (minggu terakhir peperiksaan).

           2.   Kadar caj kerosakan (sekiranya berlaku kerosakan) adalah seperti berikut:

• Kerosakan tombol (penggantian kunci) akan dikenakan caj sebanyak RM 20.00.

• Kerosakan coin locker akan dikenakan caj sebanyak RM 150.00
Sila klik pautan dibawah: 

borang lokar sewaan tahunan(ENG).pdf

borang lokar sewaan tahunan(BM).pdf