Featured Items
About Us

Visi

Menjadi perpustakaan akademik bersifat Islami yang terunggul di peringkat global

 

Misi

Mengumpul, memproses dan menyebar maklumat yang terkini seiring dengan perkembangan teknologi kepada semua pengguna

KUIS bagi membantu proses pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan yang unggul

 

Objektif Kualiti

 1. Memperolehi dan membangunkan koleksi perpustakaan yang berkualiti bertepatan dengan keperluan akademik semasa.

2. Mewujudkan pentadbiran dan pengurusan perpustakaan yang berkualiti.

3. Menyediakan perkhidmatan maklumat yang lengkap, tersusun dan terkini dalam persekitaran yang kondusif.

4. Memaksimakan penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan perkhidmatan.

 

Piagam Pelanggan

1. Menyediakan bahan-bahan maklumat yang berkualiti untuk tujuan pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan.

2. Menyediakan ruangan kondusif, selesa dan selamat bagi memberansangkan pengajaran dan pembelajaran.

3. Menyediakan pelbagai kemudahan teknologi maklumat terkini bersesuaian dengan keperluan pelanggan.

4. Mengutamakan pelanggan dengan memberi perkhidmatan yang cekap, tepat dan mesra.

5. Membantu pelanggan mengesan, mengakses dan memperoleh maklumat yang relevan serta menyediakan perkhidmatan kaunter

yang cekap dan selesa kepada pelanggan.

 

Library Floor Plan