Featured Items
Peraturan

PERATURAN DI PERPUSTAKAAN IMAM AL-SYAFI'I
 • Diwajibkan kepada semua pengguna untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak perpustakaan untuk memastikan kelancaran   pengurusan perpustakaan.
 • Diwajibkan kepada semua pengguna perpustakaan KUIS untuk memaparkan kad matrik atau kad kakitangan semasa di dalam perpustakaan.
 • Diharapkan kepada pengguna untuk menjaga tingkahlaku ketika berada di dalam perpustakaan.
 • Segala jenis makanan dan minuman (kecuali air mineral) adalah dilarang samasekali di dalam perpustakaan.
 • Pengguna dilarang mengubah suai kedudukan segala perabot dan harta benda milik perpustakaan dari tempat asal.
 • Pengguna dilarang membawa beg masuk ke dalam perpustakaan.
 • Pengguna dipohon samaada meletakkan buku yang telah digunakan ke troli yang telah disediakan ataupun memulangkan semula ke tempat asal buku tersebut.
 • Tindakan disiplin akan dikenakan kepada mana-mana penguna yang merosakkan harta perpustakaan.
 • Denda RM0.20 sehari/bahan bagi kelewatan pemulangan buku untuk kategori pelajar dan pegawai pentadbiran manakala RM 0.50 sehari/bahan bagi pegawai akademik.  
 • Pengguna adalah dilarang dari menconteng, mencuri atau menyembunyikan sebarang harta benda milik perpustakaan. Denda dan tindakan disiplin akan dikenakan kepada pengguna yang didapati berbuat demikian.
 • Pengguna yang membuat salinan fotokopi bahan Perpustakaan KUIS adalah bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan yang melangggar Akta Hakcipta 1987 dan Akta Hakcipta (Pindaan) 2012.
 • Pengguna boleh menggunakan lokar di perpustakaan namun perlu bertanggungjawab ke atas barang masing-masing.
 • Perpustakaan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan barang pengguna.
 • Pengguna yang tidak mengendahkan peraturan-peraturan ini akan diminta meninggalkan perpustakaan dengan serta merta.

* peraturan-peraturan ini boleh dipinda dari semasa ke semasa tanpa sebarang pemberitahuan awal.