Featured Items
Permohonan Pembelian Buku

Garis Panduan Permohonan Pembelian Buku.


1. Permohonan pembelian bahan perpustakaan terbuka kepada warga KUIS sahaja.

2. Pemohon perlu memastikan bahan untuk pembelian adalah 5 tahun terkini atau 3 tahun terkini bagi buku subjek Teknologi Maklumat.

3. Permohonan pembelian boleh dilakukan dengan mengisi borang secara online di laman web Perpustakaan Imam Al-Syafi’i. (Rujuk Panduan Permohonan Bahan Perpustakaan Secara Online).

4. Setiap permohonan perlu mendapat kelulusan daripada dekan fakulti (Rujuk Panduan Kelulusan Permohonan Bahan Perpustakaan Secara Online)

5. BAGI PROGRAM BAHARU YANG INGIN DITAWARKAN / PROGRAM PENGAJIAN YANG AKAN DIAUDIT OLEH MQA perlu mengemukakan permohonan bahan perpustakaan tiga (3) bulan lebih awal sebelum tarikh audit program diluluskan.

6. Penetapan kuantiti pembelian buku adalah seperti berikut :


 

Bil

Perkara

Kuantiti/Jumlah Naskhah

1.

Teks

1 naskhah

2.

Rujukan Utama

3 naskhah

3.

Rujukan Tambahan

1 naskhah

 

Nota: Perubahan pembelian kuantiti buku bergantung kepada keperluan. Bagi Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat, rujukan utama adalah terhad kepada 1 naskhah sahaja.


7. Setiap Pembelian yang dikemukakan perlu mendapat kelulusan pembelian dalam Mesyuarat Sebutharga.

8. Tempoh pembekalan buku luar negara ke Perpustakaan Imam Al-Syafi'i adalah selama 90 hari dan 30 hari bagi pembelian buku-buku tempatan.

9. Garis panduan ini adalah tertakluk kepada Dasar Pembangunan Koleksi, Seksyen Perolehan, Bahagian Pengurusan Sumber Maklumat (BPSM), Perpustakaan Imam Al-Syafi'i.

10. Sebarang persoalan berkaitan pembelian bahan boleh diajukan kepada pegawai di Seksyen Perolehan, BPSM di talian 2113.