Keahlian

Keahlian

Keahlian secara automatik kepada semua pelajar, pensyarah, dan kakitangan Kolej Universiti Islam Selangor(KUIS).

Untuk pengguna bukan ahli, sila rujuk polisi pengguna luar seperti di bawah:


Dikemaskini pada 14 Disember 2021. 


Pinjaman Antara Perpustakaan

Perpustakaan Imam Al-Syafi’i menyediakan perkhidmatan pinjaman antara perpustakaan untuk membantu pengguna yang ingin mendapatkan bahan bacaan yang tiada di Perpustakaan Imam Al-Syafi’i. 

Permohonan bahan bacaan terhad kepada bahan yang berkaitan pengajaran dan pembelajaran sahaja.

Perkhidmatan pos atau apa-apa caj yang dikenakan terhadap bahan bacaan tersebut perlulah ditanggung oleh pemohon yang ingin mendapatkan bahan bacaan tersebut.

Borang Pinjaman Antara Perpustakaan


Sebarang permasalahan, sila hubungi En. Mohd Hanafi b. Mohamed di talian 03-89254251 sambungan 1229/1234 atau e-mel hanafi@kuis.edu.my