LIBRARY MEMBERSHIP & INTER-LIBRARY LOAN

KEAHLIAN LUAR HARIAN

Keahlian secara automatik kepada semua pelajar, pensyarah, dan kakitangan Kolej Universiti Islam Selangor(KUIS).

Untuk pengguna bukan ahli, sila rujuk polisi pengguna luar seperti di bawah:


PINJAMAN ANTARA PERPUSTAKAAN 

Pinjaman Antara Perpustakaan adalah perkhidmatan untuk mendapatkan bahan (bercetak atau elektronik) yang 

tidak terdapat di Perpustakaan Imam Al-Syafi'i. Perkhidmatan ini dijalankan di antara Perpustakaan di Malaysia. 

Jenis bahan yang boleh dimohon dan dibekalkan melalui Pinjaman Antara Perpustakaan  adalah buku. 

NOTA:Tempoh pinjaman berdasarkan polisi perpustakaan pembekal. Sekiranya terdapat caj tertentu, pemohon perlu membayar caj tersebut. 


BorangPinjamanAntaraPerpustakaan