E-PROSIDING KUIS

Fakulti Pengajian Peradaban Islam

IRSYAD

Fakulti Pengurusan & Muamalah

CoMM 2014


Fakulti Syariah dan Undang-undang

MFIFC2016
MFIFC2017 
MFIFC2018

Fakulti Sains & Teknologi Maklumat

IC-ITS2015
ICITM2016
IC-ITS2017

Fakulti Pendidikan

ISOT2017
ICORALE
ISPEN

Pusat Matrikulasi

NPreUS
 
Pusat Pengajian Teras

ReCIT2016

Pusat Pengajian Siswazah

SAPLI2017

Institut Kajian Hadis

ISRA'
IMAM 

Masjid Al-Azhar

I-MAF